Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası

Gümüşhane Genel Bilgiler

Kuruluşu M.Ö.3000 yıllarına dayanan Gümüşhane hiç kuşkusuz tarihi süreç içerisinde günümüze dek önemini kaybetmemiş bir yerleşim yeridir. Coğrafi konumu itibariyle de Karadeniz’i doğuya bağlayan geçiş noktası üzerinde konumlanmış, her uygarlıktan bir parçayı bünyesinde barındıran eşsiz doğal ve tarihi değerleri olan bir İlimizdir. Gümüşhane, İl Merkezi ortasından geçen Harşit Çayının iki yakasına yaslanmış durumdadır. Gümüşhane tarihi kalıntılar bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. İl ölçeğinde tespiti yapılan 405 adet Kültür ve Tabiat Varlığının 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 383 âdetinin tescil çalışmaları tamamlanmış olup, tescil kaydı aşağıya çıkartılmıştır.

Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
Referans ve Kariyer Dünyası
HU Creative